Community Learning Center

Alleen ga je misschien sneller, op de Community school kom je verder!
Communityschool In de Breedte

Met het Community learning center wil de Community school een leer- en leefgemeenschap zijn. Een plek waar kinderen kunnen leren over:  wetenschap, techniek, gezonde voeding, bewegen en sport, duurzaamheid, welbevinden en relaties, fysieke veiligheid, milieu en natuur en de wereld kunnen onderzoeken.

In september 2021 is het Creator Lab gerealiseerd. In het Creator Lab staat Wetenschap en Techniek centraal.  Waarin de principes van STEAM (denken, doen en delen) een belangrijke leidraad zijn voor de samenhang en ontwikkeling.

In het voorjaar van 2022 zijn ook het Vitality Lab en het Learning Lab gerealiseerd.
In het Vitality Lab staat leren voor een duurzame ontwikkeling en gezond gedrag centraal. Daarbij zijn de belangrijkste pijlers: voeding, bewegen en sport, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur.

In het Learning Lab staat leren leren centraal. Hier worden kinderen geholpen om eigen werkwijzen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat het leren in het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Hierbij valt te denken aan het leren plannen, leren om overzicht te creëren, kennis op doen van een werkwijze die bij het kind past, motivatie, mindset, welbevinden en betrokkenheid.


Gedeeld naschools activiteitenaanbod

Voor ons alle drie zijn talentontwikkeling, persoonsvorming, socialisatie en (wereld)burgerschapsvorming belangrijk. Samen bieden we een breed naschools activiteitenaanbod waarin kinderen de kans krijgen om bijvoorbeeld Chinees te leren, zich fysiek en mentaal te ontwikkelen in de Sportbso en zich creatief te uiten in muziek- en danslessen.

Zo voorziet de Community schoolkinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige basis. Klaar voor de toekomst.