Pijlers

Communityschool In de Breedte

De Community school is voor kinderen van 0 tot 13 jaar dé plek om met elkaar te groeien.  
In de wijk Floriande-Zuid in Hoofddorp ligt ons gebouw 'In de Breedte'.

In de Community school bundelen wij (Kindercentrum Mirakels, RKBS Klavertje Vier en CBS De Brandaris) onze krachten. Het delen van een gezamenlijk gebouw én dezelfde waarden zijn een uitstekende basis voor een rijke samenwerking. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we veel van elkaar kunnen leren en samen een sterker aanbod voor kinderen en hun ouders kunnen bieden,  werken wij op veel vlakken samen. Onderdelen in deze samenwerking waar we trots op zijn, zijn onze peuter-kleutergroepen, ons gedeelde Community Learning Center en  ons gedeelde naschoolse activiteitenaanbod.

Waar staan we voor?

  • Samen voor kinderen in het hart van de wijk
  • Opvang en onderwijs in één gebouw
  • Veilig en vertrouwd voor álle kinderen van 0 tot 13 jaar
  • Brede ontwikkeling

 


Vreedzaam

Wij gebruiken Vreedzaam als programma om kennis en vaardigheden te leren voor het leven in een democratie en het leren oplossen van conflicten, situaties waarin het onderling niet zo lekker gaat. Vreedzaam helpt ons om wereldburgerschap vanuit een actieve participatie te stimuleren.

Verbindende factor

De Community school is een verbindende factor in een wijk met een culturele diversiteit. We willen bijdragen aan samenhang en gelijke kansen. We organiseren activiteiten met sport, cultuur en muziek onder en na schooltijd. Dit doen we in samenwerking met ouders, buurtbewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.

Peuter-kleutergroepen

De peutergroepen van Mirakels werken nauw samen met de kleuterklassen van De Brandaris en Klavertje Vier. Eén keer per week doen de 3,5 jaar oude peuters een ochtendje mee in een kleuterklas. De overstap van voorschool/opvang naar kleuterklas loopt hierdoor soepel voor kind en ouder. Ook andersom verloopt de gang van school naar de buitenschoolse opvang zonder hobbels. Kinderen kunnen immers voor en na schooltijd binnen hetzelfde gebouw blijven voor hun BSO en hoeven geen drukke straten over te steken.