Pijlers

De Community school is voor kinderen van o tot 13 jaar dé plek om met elkaar te groeien.  
In de wijk Floriande-Zuid in Hoofddorp ligt ons gebouw 'In de Breedte'.

In de Community school bundelen wij (Kindercentrum Mirakels, RKBS Klavertje Vier en CBS De Brandaris) onze krachten. Het delen van een gezamenlijk gebouw én dezelfde waarden zijn een uitstekende basis voor een rijke samenwerking. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we veel van elkaar kunnen leren en samen een sterker aanbod voor kinderen en hun ouders kunnen bieden,  werken wij op zoveel mogelijk vlakken samen. Onderdelen in deze samenwerking waar we trots op zijn, zijn onze peuter-kleutergroepen, ons gedeelde Community Learning Center en  ons gedeelde naschoolse activiteitenaanbod. 

Waar staan we voor?
- Samen voor kinderen in het hart van de wijk
- Opvang en onderwijs in één gebouw
- Veilig en vertrouwd voor álle kinderen van 0 tot 13 jaar
- Brede ontwikkeling
- Wereldbrugerschap en internationalisering


Verbindende factor
De Community school is een verbindende factor in een wijk met een culturele diversiteit. We willen bijdragen aan samenhang en gelijke kansen. We organiseren activiteiten met sport, cultuur en muziek onder en na schooltijd. Dit doen we in samenwerking met ouders, buurtbewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. 


Internationalisering
We hebben een internationaal accent: kinderen onderzoeken de wereld en maken kennis met een tweede taal. 

Peuter-kleutergroepen
De peutergroepen van Mirakels werken nauw samen met de kleuterklassen van De Brandaris en Klavertje Vier. Eén keer per week doen de 3,5 jaar oude peuters een ochtendje mee in een kleuterklas. De overstap van voorschool/opvang naar kleuterklas loopt hierdoor soepel voor kind en ouder. Ook andersom verloopt de gang van school naar de buitenschoolse opvang zonder hobbels. Kinderen kunnen immers voor en na schooltijd binnen hetzelfde gebouw blijven voor hun BSO en hoeven geen drukke straten over te steken. 

Community Learning Center
Met het Community learning center wil de Community school een leer- en leefgemeenschap zijn. Een plek waar kinderen kunnen leren over:  gezonde voeding, bewegen en sport, duurzaamheid, welbevinden en relaties, fysieke veiligheid, milieu en natuur en de wereld kunnen onderzoeken. 
In school 2021-2022 is het doel dat er verschillende Labs gerealiseerd worden. Creator Lab, Vitality Lab en het Learning Lab

In september 2021 is het Creator Lab gerealiseerd. In het Creator Lab staat Wetenschap en Techniek centraal.  Waarin de principes van STEAM ( denken, doen en delen) een belangrijke leidraad zijn voor de samenhang en ontwikkeling.

In het voorjaar van 2022 worden ook het Vitality Lab en het Learning Lab gerealiseerd. In het Vitality Lab staat leren voor een duurzame ontwikkeling en gezond gedrag centraal. Daarbij zijn de belangrijkste pijlers: voeding, bewegen en sport, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur. 

In het Learning Lab staat leren leren centraal. Hier worden kinderen geholpen om eigen werkwijze te ontwikkelen die ervoor zorgen dat het leren in het voortgezet onderwijs soepel verloopt. Hierbij valt te denken aan het leren plannen, leren om overzicht te creeëren, kennis op doen van een werkwijze die bij het kind past, motivatie, mindset, welbevinden en betrokkenheid. 
 
Gedeeld naschools activiteitenaanbod

Voor ons alle drie zijn talentontwikkeling, persoonsvorming, socialisatie en (wereld)burgerschapsvorming belangrijk. Samen bieden we een breed naschools activiteitenaanbod waarin kinderen de kans krijgen om bijvoorbeeld Chinees te leren, zich fysiek en mentaal te ontwikkelen in de Sportbso en zich creatief te uiten in muziek- en danslessen. 

Zo voorziet de Community school kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige basis. Klaar voor de toekomst.
Meer weten over de Community school? Neem contact met ons op via ghazelaar@meerprimair.nl 

 

Alleen ga je sneller, op de Community school kom je verder!